شرح فعالیت: ساخت و نصب اسکلت فلزی به وزن ۹۰۰ تن

کارفرما: آقای مهندس رحیم زاده

سال فعالیت: ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳

مکان پروژه: تهران- ولنجک- خیابان ۱۳ – نبش کوچه ساسان