شناژ چیست

شناژ چیست؟

شناژ، که واژه‌ای فرانسوی است و به معنی زنجیر کردن یا اتصال است، در ساختمان‌سازی به جزئی از ساختمان گفته می‌شود که پی‌های جدا از هم را به یکدیگر متصل می‌کند. این اتصالات، که معمولاً از مواد مقاوم مانند فولاد ساخته می‌شوند، نیروی حاصل از وزن سازه را به همه قسمت‌های زمین انتقال می‌دهند. این امر باعث توزیع برابر فشار بر روی زمین می‌شود و از تخریب ساختمان جلوگیری می‌کند.

شناژ‌ها نقش حیاتی در ساختمان‌ سازی دارند. آن‌ها با ایجاد یک سیستم پیوسته و متصل، باعث می‌شوند که نیروها و فشارهای وارده بر ساختمان به صورت یکنواخت در تمام ساختمان توزیع شوند. این امر باعث می‌شود که ساختمان در برابر نیروهای خارجی مانند زلزله یا باد شدید مقاومت بیشتری داشته باشد.

علاوه بر این، شناژ‌ها باعث می‌شوند که فشار وارده بر ساختمان به صورت یکنواخت به زمین منتقل شود. این امر باعث می‌شود که فشار بر روی هر قسمت خاصی از زمین به حداقل برسد و از تخریب زمین جلوگیری کند. بنابراین، شناژ‌ها نقش حیاتی در حفظ ساختمان‌ها و جلوگیری از تخریب آن‌ها دارند.

در نهایت، شناژ‌ها یکی از اجزای حیاتی هر ساختمان هستند و نقش مهمی در حفظ ساختمان و افزایش عمر مفید آن دارند. بدون شناژ‌ها، ساختمان‌ها قادر به مقاومت در برابر نیروهای خارجی نخواهند بود و خطر تخریب زودهنگام را تجربه خواهند کرد.

انواع شناژها

شناژ‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

شناژ عمودی:

 شناژ عمودی یکی از اجزای مهم در ساخت سازه‌های چند طبقه است. این نوع شناژ، که در امتداد طول پی‌های عمودی ساختمان قرار می‌گیرد، نقش حیاتی در انتقال نیروها از طبقات بالایی به طبقات پایین‌تر و در نهایت به پی‌های فونداسیون دارد.

با استفاده از شناژ عمودی، نیروهای وارده بر ساختمان، از جمله وزن ساختمان و بارهای زنده، به صورت یکنواخت به پی‌های فونداسیون منتقل می‌شوند. این امر باعث می‌شود که فشار بر روی زمین به صورت یکنواخت توزیع شود و از تخریب ساختمان جلوگیری کند.

شناژ عمودی نیز می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد. شناژ مستقیم، که معمولاً از فولاد ساخته می‌شود، به صورت مستقیم از بالای ساختمان به پی‌های فونداسیون متصل می‌شود. از طرف دیگر، شناژ غیرمستقیم، که می‌تواند از مواد مختلفی مانند بتن ساخته شود، از طریق یک سیستم از برجستگی‌ها و فاصله‌گیرها به پی‌های فونداسیون متصل می‌شود.

در نهایت، شناژ عمودی یکی از اجزای حیاتی هر ساختمان چند طبقه است و نقش مهمی در حفظ ساختمان و افزایش عمر مفید آن دارد. بدون شناژ عمودی، ساختمان‌ها قادر به مقاومت در برابر نیروهای خارجی نخواهند بود و خطر تخریب زودهنگام را تجربه خواهند کرد.

شناژ عمودی، که معمولاً در ساخت سازه‌های چند طبقه به کار می‌رود، چندین مزیت مهم دارد:

 1. انتقال یکنواخت نیرو:

شناژ عمودی باعث می‌شود نیروهای وارده بر ساختمان به صورت یکنواخت به زمین منتقل شوند. این امر باعث توزیع یکنواخت فشار بر روی زمین می‌شود و از تخریب ساختمان جلوگیری می‌کند. این خاصیت به ویژه در ساختمان‌های چند طبقه که وزن زیادی را باید به زمین منتقل کنند، بسیار مهم است.

 • افزایش استحکام سازه:

 شناژ عمودی با ایجاد یک سیستم پیوسته و متصل در ساختمان، می‌تواند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر نیروهای خارجی مانند زلزله کمک کند. این امر باعث می‌شود که ساختمان در برابر نیروهای جانبی مقاومت بیشتری داشته باشد و خطر تخریب در حالت زلزله کاهش یابد.

 • کاهش خسارت‌ها:

 شناژ عمودی با کلاف کردن پی‌ها به یکدیگر باعث جلوگیری از حرکت افقی احتمالی آن‌ها و افزایش تحمل کشش، تحت شرایط بارگذاری مختلف می‌گردد. این کمک می‌کند تا خسارات ناشی از زلزله یا سایر عوامل طبیعی کاهش یابد. بنابراین، استفاده از شناژ عمودی می‌تواند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر شرایط غیرمعمول کمک کند.

 • مقاومت در برابر فشار و کشش:

 شناژ عمودی، که معمولاً از بتن ساخته می‌شود، به دلیل مقاومت بالای بتن در برابر فشار و کشش، برای ایجاد شناژ‌های مقاوم استفاده می‌شود. بتن یک ماده مقاوم و پایدار است که می‌تواند در برابر شرایط سخت آب و هوایی مقاومت کند و عملکرد خوبی در برابر رطوبت داشته باشد.

 • افزایش عمر مفید ساختمان‌ها:

 شناژ‌ها نقش مهمی در افزایش عمر مفید ساختمان‌ها دارند و به حفظ ساختمان در برابر خسارت‌های ناشی از رطوبت و فشار کمک می‌کنند. با استفاده از شناژ عمودی، ساختمان‌ها می‌توانند برای مدت زمان طولانی‌تری در برابر عوامل مخرب مقاومت کنند و عمر طولانی‌تری داشته باشند.

شناژ افقی:

 شناژ‌هایی که به منظور اتصال ستون‌های فونداسیون به کار می‌رود، نقش حیاتی در ساختمان‌سازی دارند. این نوع شناژ، که معمولاً به عنوان شناژ افقی شناخته می‌شود، می‌تواند نیرو و فشار وارده بر ساختمان را در تمام بخش‌های فونداسیون پخش کند. این امر باعث می‌شود که فشار بر روی زمین به صورت یکنواخت توزیع شود و از تخریب ساختمان جلوگیری کند.

شناژ افقی با ایجاد یک پایه مستحکم و یکنواخت برای ساختمان، به حفظ ساختمان در برابر خسارت‌های ناشی از رطوبت و فشار کمک می‌کند. این عایق‌ها با اتصال ستون‌های فونداسیون به یکدیگر، یک سیستم پیوسته و متصل ایجاد می‌کنند که می‌تواند نیروهای وارده بر ساختمان را به صورت یکنواخت به زمین منتقل کند.

به علاوه، شناژ افقی با اتصال ستون‌های فونداسیون به یکدیگر، می‌تواند به ایجاد یک ساختمان مستحکم و پایدار کمک کند. این عایق‌ها با ایجاد یک سیستم پیوسته و متصل، می‌توانند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر نیروهای خارجی مانند زلزله یا باد شدید کمک کنند.

در نهایت، شناژ افقی یکی از اجزای حیاتی هر ساختمان است و نقش مهمی در حفظ ساختمان و افزایش عمر مفید آن دارد. بدون شناژ افقی، ساختمان‌ها قادر به مقاومت در برابر نیروهای خارجی نخواهند بود و خطر تخریب زودهنگام را تجربه خواهند کرد.

شناژ افقی، که معمولاً در ساخت سازه‌های چند طبقه به کار می‌رود، چندین مزیت مهم دارد:

 1. انتقال یکنواخت نیرو:

 شناژ افقی باعث می‌شود نیروهای وارده بر ساختمان به صورت یکنواخت به زمین منتقل شوند. این امر باعث توزیع یکنواخت فشار بر روی زمین می‌شود و از تخریب ساختمان جلوگیری می‌کند. این خاصیت به ویژه در ساختمان‌های چند طبقه که وزن زیادی را باید به زمین منتقل کنند، بسیار مهم است.

 1. پخش کردن نیرو و فشار:

 شناژ افقی باعث می‌شود که نیرو و فشار وارده بر ساختمان در تمام بخش‌های فونداسیون پخش شود. این امر باعث می‌شود که فشارها در یک نقطه متمرکز نشود. این خاصیت می‌تواند به کاهش خسارت‌های ناشی از فشارهای نامتعادل در ساختمان کمک کند.

 1. ایجاد یک پایه مستحکم و یکنواخت برای ساختمان:

شناژ افقی به منظور ایجاد یک پایه مستحکم و یکنواخت برای ساختمان استفاده می‌شوند. این خاصیت می‌تواند به افزایش استحکام و پایداری ساختمان کمک کند.

 1. افزایش استحکام سازه:

 شناژ افقی با ایجاد یک شبکه مقاوم در خلاف جهت امواج زلزله، آنها را خنثی کرده و از لرزش و تخریب سازه جلوگیری می‌کند. این خاصیت می‌تواند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر نیروهای جانبی کمک کند.

 1. کاهش خسارت‌ها:

 شناژ افقی با کلاف کردن پی‌ها به یکدیگر باعث جلوگیری از حرکت افقی احتمالی آن‌ها و افزایش تحمل کشش، تحت شرایط بارگذاری مختلف می‌گردد. این کمک می‌کند تا خسارات ناشی از زلزله یا سایر عوامل طبیعی کاهش یابد. بنابراین، استفاده از شناژ افقی می‌تواند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر شرایط غیرمعمول کمک کند.

شناژ مورب:

 این نوع شناژ که به منظور کلاف سازی بیشتر در محور هر دو پی تحتانی و فوقانی اجرا می‌شود، به عنوان شناژ مورب شناخته می‌شود. این شناژ‌ها به منظور افزایش مقاومت ساختمان در برابر نیروهای جانبی مانند زلزله استفاده می‌شوند.

شناژ مورب با ایجاد یک اتصال مستحکم بین پی‌های تحتانی و فوقانی، می‌تواند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر نیروهای جانبی کمک کند. این نیروها می‌توانند ناشی از زلزله، باد شدید یا حتی فشار خاک باشند. با افزایش مقاومت ساختمان در برابر این نیروها، می‌توان خطر تخریب یا آسیب دیدگی ساختمان را کاهش داد.

علاوه بر این، شناژ مورب با ایجاد یک سیستم پیوسته و متصل بین پی‌های ساختمان، می‌تواند به توزیع یکنواخت نیروها در ساختمان کمک کند. این امر باعث می‌شود که فشار بر روی زمین به صورت یکنواخت توزیع شود و از تخریب ساختمان جلوگیری کند.

در نهایت، شناژ مورب یکی از اجزای حیاتی هر ساختمان است و نقش مهمی در حفظ ساختمان و افزایش عمر مفید آن دارد. بدون شناژ مورب، ساختمان‌ها قادر به مقاومت در برابر نیروهای خارجی نخواهند بود و خطر تخریب زودهنگام را تجربه خواهند کرد.

شناژ مخفی:

 شناژ مخفی یکی از انواع خاص شناژ‌ها است که در ساختمان‌هایی که نیاز به حفظ ظاهر طبیعی سطح دارند، استفاده می‌شود. این شناژ‌ها به صورت مخفی در ساختمان نصب می‌شوند و از ظاهر آن تاثیری نمی‌گذارند.

شناژ مخفی با ایجاد یک سیستم پیوسته و متصل در داخل ساختمان، می‌تواند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر نیروهای خارجی کمک کند، بدون اینکه ظاهر طبیعی ساختمان را تغییر دهد. این عایق‌ها با ایجاد یک سیستم پیوسته و متصل، می‌توانند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر نیروهای خارجی مانند زلزله یا باد شدید کمک کنند.

شناژ مخفی می‌تواند از مواد مختلفی ساخته شود، از جمله فولاد، بتن، یا حتی مواد پیشرفته مانند پلیمرهای مهندسی. این مواد می‌توانند خصوصیات مقاومتی بالایی داشته باشند و در عین حال انعطاف‌پذیری خوبی برای کاربردهای مختلف فراهم کنند.

در نهایت، شناژ مخفی یکی از اجزای حیاتی هر ساختمان است و نقش مهمی در حفظ ساختمان و افزایش عمر مفید آن دارد. بدون شناژ مخفی، ساختمان‌ها قادر به مقاومت در برابر نیروهای خارجی نخواهند بود و خطر تخریب زودهنگام را تجربه خواهند کرد. بنابراین، انتخاب شناژ مخفی مناسب برای پروژه ساخت و ساز خود بسیار مهم است.

شناژ مخفی، که به صورت پنهان در ساختمان نصب می‌شود، چندین مزیت مهم دارد:

 1. حفظ ظاهر طبیعی ساختمان:

یکی از مزایای برجسته شناژ مخفی این است که به صورت مخفی در ساختمان نصب می‌شود و از ظاهر آن تاثیری نمی‌گذارد. این خاصیت می‌تواند برای ساختمان‌هایی که نیاز به حفظ ظاهر طبیعی سطح دارند، بسیار مفید باشد. این به زیبایی کلی ساختمان کمک می‌کند و از ایجاد هرگونه تغییر غیرمطلوب در ظاهر ساختمان جلوگیری می‌کند.

 1. یکپارچه کردن عملکرد تیرچه‌ها:

شناژ مخفی می‌تواند عملکرد تیرچه‌ها را یکپارچه کند. این خاصیت می‌تواند به افزایش استحکام ساختمان کمک کند. با یکپارچه کردن عملکرد تیرچه‌ها، می‌توان از توزیع ناهمگون بار و تنش‌ها در ساختمان جلوگیری کرد.

 1. کاهش ارتعاشات سقف تیرچه بلوک:

شناژ مخفی می‌تواند از ارتعاشات سقف تیرچه بلوک جلوگیری کند. این خاصیت می‌تواند به افزایش استحکام ساختمان کمک کند. این به ویژه در ساختمان‌هایی که تحت تاثیر نیروهای جانبی قرار می‌گیرند، مانند زلزله یا باد شدید، مهم است.

 1. افزایش استحکام سازه: شناژ مخفی با ایجاد یک سیستم پیوسته و متصل در ساختمان، می‌تواند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر نیروهای خارجی مانند زلزله کمک کند. این خاصیت می‌تواند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر نیروهای جانبی کمک کند.
 2. کاهش خسارت‌ها: شناژ مخفی با کلاف کردن پی‌ها به یکدیگر باعث جلوگیری از حرکت افقی احتمالی آن‌ها و افزایش تحمل کشش، تحت شرایط بارگذاری مختلف می‌گردد. این کمک می‌کند تا خسارات ناشی از زلزله یا سایر عوامل طبیعی کاهش یابد. بنابراین، استفاده از شناژ مخفی می‌تواند به افزایش مقاومت ساختمان در برابر شرایط غیرمعمول کمک کند.

شناژ‌ها، که نقش مهمی در اتصال و پایداری ساختمان‌ها دارند، را می‌توان با استفاده از متریال‌های مختلفی مانند تیرآهن، میله گرد، تیر چوبی و غیره ساخت. این متریال‌ها بسته به نوع ساختمان، شرایط محیطی و نیازهای خاص پروژه، انتخاب می‌شوند.

اما باید گفت که رایج‌ترین شناژ‌ها نوع بتنی آن‌ها هستند. بتن به دلیل مقاومت بالایی که در برابر فشار و کشش دارد، یکی از محبوب‌ترین متریال‌ها برای ساخت شناژ‌های مقاوم است. بتن نه تنها مقاومت بالایی دارد، بلکه به دلیل انعطاف‌پذیری خوبی که دارد، می‌تواند به صورت مختلف شکل داده شود و بنابراین برای انواع مختلف ساختمان‌ها مناسب است.

در نهایت، شناژ‌ها نقش حیاتی در افزایش عمر مفید ساختمان‌ها دارند. با ایجاد یک سیستم پیوسته و متصل در ساختمان، شناژ‌ها می‌توانند به حفظ ساختمان در برابر خسارت‌های ناشی از رطوبت و فشار کمک کنند. این امر باعث می‌شود که ساختمان‌ها بتوانند برای مدت زمان طولانی‌تری در برابر عوامل مخرب مقاومت کنند و عمر طولانی‌تری داشته باشند. بنابراین، انتخاب شناژ مناسب برای هر پروژه ساخت و ساز، یکی از تصمیمات مهم و حیاتی در فرآیند ساختمان‌سازی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.