مزایا و معایب سقف کاذب

سقف کاذب، یک پوشش ثانویه برای سقف است که در زیر سقف اصلی ساختمان نصب می‌شود. این سقف‌ها به منظور پوشاندن عیوب و نقص‌های سقف اصلی و ایجاد یک ظاهر صاف و یک نواخت طراحی شده‌اند. با استفاده از سقف کاذب، می‌توان نقص‌های سقف اصلی را پوشاند و یک ظاهر خوش‌سبک و مدرن به فضای […]

ادامه مطلب