بازسازی نمای ساختمان

نمای ساختمان به بخش بیرونی یک ساختمان گفته می‌شود که شامل طراحی درب، پنجره، و جزئیاتی است که در دید انسان قرار می‌گیرد. ظاهر بنا به آن شخصیت می‌دهد و بازتاب‌دهنده ذوق و اصول معماری می‌باشد. بنابراین، بازسازی نمای ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با رعایت اصول بازسازی نمای ساختمان، می‌توان اطمینان حاصل […]

ادامه مطلب