پایان کار چیست و مراحل دریافت آن

پایان کار ساختمان، گواهی یا مدرکی است که پس از اتمام کامل فرآیند ساخت و ساز، با توجه به رعایت کامل استانداردها و قوانین توسط مهندسین ناظر و سازنده املاک، توسط شهرداری محل ساختمان یا سایر ارگان‌هایی که قانوناً اجازه صدور آن را دارند صادر می‌شود. این گواهی نشان‌دهنده این است که تمامی مراحل ساخت […]

ادامه مطلب